Grond,- Wegen, en Waterbouw

Grondbouw
Een project slaagt pas bij een degelijke ondergrond. Goed grondwerk staat dan ook niet voor niets aan de basis van elk project. B&L Infra B.V. beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied. U kunt ons inzetten voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, het ophogen en afvoeren van de vrijkomende grond, het aanleggen van drainage en vele andere grondwerken.

Wegenbouw
Van kleinschalige tot middelgrote projecten in de wegenbouw kunt u terecht bij B&L Infra B.V. Wij hebben ervaring met het aanleggen van wegen, trottoirs, fietspaden, parkeer- en bedrijventerreinen. Niet alleen aanleg maar ook reconstructie worden door ons uitgevoerd. 

Waterbouw
Om oevers te beschermen tegen afkalving en instorting en om water en grond te keren, zijn er verschillende vormen van oeverbescherming, waaronder damwanden en beschoeiingen. Beide zorgen voor versteviging van de oever.
U kunt bij B&L Infra B.V. terecht voor aanbrengen van beschoeiingen en het aanleggen van damwanden.

 

B&L Infra B.V. GWW

Neem contact met ons op
of vraag direct een offerte aan!

Telefoon
06 - 537 158 38

E-mailadres
info@bl-infra.nl

© 2018 - 2021 / B&L Infra
Webdesign: OK-Design